Tingimused

VEEBIHÄÄLETUSE TINGIMUSED

Üldised tingimused

 1. Eesti, Läti ja Leedu keskpank korraldavad internetis rahvahääletuse, et valida Balti riikide 100. aastapäevale pühendatud ühise 2eurose mälestusmündi kujundus.
 2. Hääletada saavad kõik inimesed kogu maailmast.
 3. Hääletada saab aadressil balticcoin.eu (inglise keeles), www.baltijosmoneta.eu (leedu keeles), www.baltijasmoneta.eu (läti keeles) või www.baltimunt.eu (eesti keeles).
 4. Hääletuse kestus: 21. märts 2017 kl 11.00 kuni 5. aprill 2017 kl 23.59.
 5. Rahvas saab hääletada enda lemmiku poolt kuue mündikujunduse seast, mille on välja pannud korraldajad.
 6. Iga osaleja saab oma hääle anda ainult ühe korra.
 7. Hääletamiseks valib osaleja lemmikkujunduse, registreerib oma meiliaadressi ja sisestab registreerimisvormi oma kontaktandmed (täisnimi, meiliaadress ja elukohariik; telefoninumber ei ole kohustuslik). Loosis osalemiseks tuleb teha vastavasse kasti linnuke.
 8. Hääl läheb arvesse ainult siis, kui osaleja kinnitab oma hääle. Selleks tuleb klõpsata linki, mis saadetakse registreerimisvormi sisestatud meiliaadressile.
 9. Korraldajatel on õigus poolthäält mitte arvestada, kui osaleja ei järgi veebihääletuse tingimusi, ning eemaldada isik loosis osalejate ja võitjate nimekirjast.
 10. Korraldajad jätavad endale õiguse diskvalifitseerida hääli või peatada hääletamine, kui neil on alust kahtlustada, et hääletamisel on toimunud pettus või tehtud on katse hääletustulemusi mõjutada. Korraldajatel on õigus rakendada oma äranägemisel alternatiivset valikumeetodit.
 11. Kui hääletussüsteemis tekib mistahes põhjusel rike, võidakse hääletamine peatada või kasutusele võtta varuplaan.
 12. Korraldajad ei võta endale mingit vastutust veebisüsteemi, serveri, teenusepakkuja või mistahes muu tehnilise rikke või tõrke või muu probleemi eest, mille tagajärjel võib mõni hääl kaduma minna või jääda korrektselt registreerimata või salvestamata.

Auhinnaloos

 1. Võidufond koosneb 300 mündist. Välja loositakse 100 võitjat, kellest igaüks saab kolm münti: ühe mündi nii Leedust, Lätist kui ka Eestist. Võitjad saavad oma võidu kätte pärast müntide emiteerimist 2018. aastal.
 2. 100 võitjat valitakse juhuslikult loosi teel 7. aprillil 2017. Võitjad valib juhuslikkuse alusel välja sõltumatu veebiprogramm BurtuTraukimas.lt. Loosimine viiakse läbi Leedus Leedu keskpangas (Lietuvos bankas). Võitjate nimed avaldatakse 11. aprillil 2017 käesolevate tingimuste punktis 3 toodud veebilehtedel. Võitjaid teavitatakse võidust registreerimisvormi sisestatud meiliaadressil.
 3. Võit saadetakse võitjatele postiga. Võitjad on kohustatud andma korraldajatele oma postiaadressi jms vajalikud isikuandmed kahe kuu jooksul alates võidust teatava kirja saamisest. Võitjad annavad korraldajatele teada, kui nende postiaadress või muud isikuandmed on muutunud. Auhinna muudes kättetoimetuse võimalustes lepitakse kokku eraldi.
 4. Kõik auhinnad saadetakse välja kahe kuu jooksul pärast müntide emiteerimist. Kui see ei ole võimalik võitjast tulenevatel asjaoludel, kaotab võitja õiguse auhinnale.
 5. Korraldajad ei võta endale mingit vastutust auhindade kadumise või kahjustuste eest pärast seda, kui need on transpordiks kolmandatele isikutele üle antud, ega ka postiteenuse või muu auhinna kättetoimetamiseks kasutatud teenusega seotud probleemide eest.

Isikuandmed

 1. Hääletades annavad osalejad korraldajatele loa koguda ja kasutada nende isikuandmeid (täisnimi, meiliaadress ja elukohariik; telefoninumber pole kohustuslik) häälte lugemiseks ja auhindade kättetoimetamiseks.
 2. Osalejate isikuandmeid käideldakse vastavalt Läti, Leedu ja Eesti andmekaitseseadusele. Korraldajad säilitavad ja töötlevad isikuandmeid ainult häälte lugemiseks ja auhindade kättetoimetamiseks.
 3. Korraldajad võivad tagasi lükata iga osaleja hääle, kes ei ole esitanud tingimuste punktis 7 kindlaks määratud isikuandmeid korrektselt ja koos loaga seda infot koguda ja kasutada, ning võivad eemaldada kõnealuse osaleja loosist ja võitjate nimekirjast.
 4. Osalejad on nõus, et korraldajad võivad avaldada osalejate isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult võitjate nimede avalikustamiseks ning auhindade kättetoimetamiseks, kui seadus ei sätesta teisiti.
 5. Osalejatel on õigus näha enda kohta käivaid isikuandmeid ja nõuda igal ajal nende andmete muutmist või kustutamist. Tuleb aga arvestada, et sellega kaotab osaleja õiguse osaleda auhinnaloosis.
 6. Võitjad annavad korraldajatele õiguse avalikustada nende täisnimi. See teave võidakse avaldada internetis, ajakirjanduses või muudes meediakanalites.
 7. Korraldajad kustutavad kolme kuu jooksul alates auhindade väljasaatmisest kõik kogutud isikuandmed, välja arvatud need andmed, mis on vajalikud raamatupidamise jaoks.

Kokkuvõte

 1. Hääletamist ja auhinnaloosi organiseerib korraldajate nimel Leedu keskpank (Lietuvos bankas).
 2. Kui soovite hääletamise kohta lisateavet, võtke palun korraldajatega ühendust tingimuste punktis 3 toodud veebilehtedel olevaid kontaktandmeid kasutades.
 3. Korraldajad jätavad endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta, andes muudatustest esmalt avalikkusele teada. Korraldajad ei vastuta mistahes kahju eest, mis sellise muudatuse tõttu võib tekkida.
 4. Otseselt hääletamise ja loosi korraldamisega seotud organisatsioonide töötajatel ja konsultantidel ei ole õigust auhinnaloosis osaleda.